پلتفرم املاک یار از سال 1388 خود را به طور مستمر بهبود داده است و متناسب با نیاز و واقعیت های بازار و مشتریان بر بلوغ و کارامدی خود افزوده است.این پلتفرم قصد دارد در آینده به این چشم اندازها دست پیدا کند :

توسعه بخش اتوماسیون نرم افزار به خدمات حقوقی و مالیاتی

توسعه نمایندگی های خدمات پلتفرم در سراسر کشور

توسعه پلتفرم به خارج از کشور بویژه در کشورهایی که ایرانیان مقیم دارد.